Trainingen

Kennisoverdracht is een belangrijk speerpunt voor het CKM. We willen niet alleen onze kennis vergroten, maar ook de kennis van anderen. Het CKM werkt nauw samen met de Fier Academy.

De Fier Academy
De Fier Academy ontwikkelt trainingen in het kader van deskundigheidsbevordering voor interne en externe professionals om kennis en expertise te delen en handelingsperspectief te bieden aan professionals die te maken (kunnen) hebben met problematiek rondom loverboys, mensenhandel, trauma's, en culturele aspecten zoals voodoo en meisjesbesnijdenis.

Voorlichting- en/of scholingsaanbod op maat en incompany (intern) binnen uw organisatie word aangeboden. Fier Academy verzorgt trainingen in binnen- en buitenland.

Voor wie?

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverleners en behandelaren werkzaam in de jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Waarom een training van Fier Academy?

  • Trainingen staan niet op zichzelf maar passen binnen het klimaat en de structuur van een organisatie.
  • Alle trainers zijn specialisten op expertisegebieden en werken zelf met de doelgroep
  • Altijd een koppeling tussen theorie en praktijk
  • Gevarieerde en interactieve programma's
  • Ruimte voor bespreken eigen casuïstiek

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij relevante beroepsvereniging.

Meer informatie en kosten
Voor meer informatie over het trainingsaanbod en de kosten kunt u contact opnemen met Fier Academy via telefoonnummer 058-2157084, email Fieracademy@fier.nl.

Kijk ook op mensenhandelweb.nl