Nieuws en artikelen

Terugblik Themamaand: 'West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel in Nederland.'

Geplaatst op 07-03-2017

Met trots blikken wij terug op afgelopen maand, februari 2017. Deze eerste themamaand hebben wij bijzondere aandacht besteed aan West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel in Nederland. In het kader van deze maand zijn vier rapporten gepubliceerd, drie door onderzoekers van het CKM en een door onderzoekers van Fier. Wij hebben ons ondersteund geweten door vele deskundigen uit het veld die het belang van dit onderwerp hebben onderschreven onder andere door een gastblog over het thema te schrijven. Daarnaast hebben wij dinsdag 28 februari de themamaand af mogen sluiten met een drukbezochte debatavond in het Humanity House te Den Haag waar zowel deskundigen als politici zich hebben laten horen voor een verbetering in de aanpak van mensenhandel in Nederland. Tot ons genoegen was ook onder het publiek ruime expertise over het onderwerp aanwezig. Met deze themamaand hoopt het CKM dit onderwerp expliciet op de politieke en maatschappelijke agenda te hebben gezet en zo de positie van West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel te versterken in zorg, procedure en beleid. In de komende maanden zullen wij naar aanleiding van deze themamaand nog een beleidsnotitie schrijven en een expertmeeting organiseren.

RAPPORTEN

'Crisis in de maak.' Analyse waarin internationale ontwikkelingen worden afgezet tegen de aanpak van West-Afrikaanse mensenhandel in Nederland. Door Frank Noteboom, CKM.
Over de periode 2011 – 2015 zijn in Nederland meer dan 600 West-Afrikaanse mogelijke slachtoffers aangetroffen. Ten aanzien van aangiften mensenhandel vanuit deze groep wordt bijna 90 procent geseponeerd, waarbij in bijna alle gevallen de mensenhandelaren buiten beeld blijven. Dat terwijl in het buitenland wel met succes West-Afrikaanse mensenhandelaren worden vervolgd. Ook qua bescherming van de slachtoffers scoort Nederland een onvoldoende. Slechts 6% van hen krijgt verblijfsrecht op basis van de verblijfsregeling mensenhandel. Het merendeel moet terug naar het land van herkomst, al dan niet gedwongen, of verdwijnt in de illegaliteit. Beide situaties maakt hen zeer kwetsbaar opnieuw slachtoffer te worden van mensenhandel.

'Kwetsbaar, buiten beeld en in onzekerheid. (West-)Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel.' Onderzoek naar 32 dossiers van West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel. Door Bess Doornbos, Fier.
De uitbuitingssituatie van West-Afrikaanse slachtoffers blijft voor een groot deel buiten beeld: het is onduidelijk waar de vrouwen precies uitgebuit worden in Nederland en de vrouwen geven beperkte informatie over hun uitbuitingssituatie. Daarmee blijft onduidelijk wat er precies met deze (West-) Afrikaanse vrouwen is gebeurd, zowel voor, tijdens als na de uitbuiting. Het gebrek aan kennis staat ook succesvolle opsporing in de weg en kan twijfel oproepen over het vermoedelijke slachtofferschap van de vrouwen. In dit onderzoek wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij mogelijke verklaringen waarom vrouwen niet (gedetailleerd) willen of durven verklaren, gebaseerd op wat is voortgekomen uit de dossiers. Daarbij is ook aandacht besteed aan de geestelijke gezondheid van deze groep slachtoffers.

'Verblijfsrechtelijke bescherming van slachtoffers mensenhandel in Nederland.' Een verkennende studie. Door Sabine Leermakers, CKM.
De verblijfsrechtelijke bescherming van slachtoffers van mensenhandel die in Nederland worden aangetroffen is al geruime tijd onderwerp van kritiek. De meeste kritiek richt zich erop dat de verblijfsregeling mensenhandel onvoldoende is ingericht op de bescherming van het slachtoffer. Het CKM heeft aan de hand van 31 dossiers van voornamelijk West- Afrikaanse (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel onderzocht waar er ruimte is voor verbetering.

'Guineese slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Landenrapport en Factsheet.' Door Michelle Priest, CKM.
In dit landenrapport wordt gekeken naar de Guineese slachtoffers van mensenhandel die in Nederland verblijven. Het gaat hierbij vooral om de culturele achtergronden en kwetsbaarheden van deze specifieke groep slachtoffers. Een groot deel van de kwetsbaarheid van deze slachtoffers ligt in (het gebrek aan) vertrouwen. Vertrouwen dat opgebouwd moet worden en waarbij communicatie een belangrijke rol speelt. Daarbij verschilt het begrip van wat hen is overkomen vaak op verschillende vlakken met het Westerse begrip van het delict mensenhandel. Het zijn deze kwetsbaarheden die een cultuurspecifieke en -sensitieve aanpak rechtvaardigen. Een dergelijke aanpak draagt naar verwachting bij aan een betere opbouw van de vertrouwensband en tot een efficiëntere hulpverlening, betere procedures en een effectievere opsporing.

GASTBLOGS

DEBATAVOND

Inleidende Animatiefilm
'We are sleeping in a burning house.' Verhaal van Tobore Ovuorie, een Nigeriaanse journaliste die een Nigeriaans mensenhandelnetwerk blootlegde. 

Vakinhoudelijk debat
Onder de bezielende leiding van Myrthe Hilkens besproken Corinne Dettmeijer (NRM), Warner ten Kate (landelijk officier mensenhandel en mensensmokkel bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie) en Annet Koopsen (advocaat) de situatie van West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel in Nederland en wat daar aan verbeterd kan en zou moeten worden.

Verkiezingsdebat
Hilkens begeleidde ook (aspirant-)kamerleden Monica den Boer (D66), Madeleine van Toorenburg (CDA), Foort van Oosten (VVD) en Stieneke de Graaf (ChristenUnie) bij een discussie over de huidige aanpak van mensenhandel in Nederland en hoe dit verbeterd kan en zou moeten worden.

Videoregistratie van de debatavond
HIER kunt u de gehele debatavond nog eens terugkijken. 

Naar overzichtKijk ook op mensenhandelweb.nl