Team

Linda Terpstra en Anke van Dijke - Raad van Bestuur Fier en CKM
Kinderhandel en mensenhandel horen niet thuis in deze wereld. Toch wordt het door vele mensen geaccepteerd en zelfs in stand gehouden. Dit willen we en kunnen we niet accepteren. Met ons eigen Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) gaan we daarom de strijd aan tegen deze vorm van moderne slavernij. Als expertise en behandelcentrum biedt Fier de slachtoffers veilige opvang en behandeling. Maar dat is niet genoeg. We hebben er een hekel aan om met de kraan open te dweilen. De toestroom van slachtoffers moet worden ingedamd. De kraan moet dicht. Vanuit het CKM vindt daarom lobby plaats en bundelen we de krachten met andere instanties, organisaties en NGO’s op dit terrein. Voor slachtoffers van mensenhandel betekent dit: snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde behandeling. Maar ook: een effectievere opsporing van plegers.

Frank Noteboom - Hoofd CKM
Als teamleider geef ik leiding aan het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Met het CKM zetten wij ons nationaal en internationaal in voor een wereld waarin mensenhandel geen rol heeft. Een doelstelling die de Verenigde Naties voor 2030 heeft neergelegd. Ik ben juridisch en filosofisch (ethisch) geschoold en heb bijna vijf jaar gewerkt als onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hier schreef ik meerdere onderzoeken en publicaties op het terrein van mensenhandel, nam plaats in diverse (internationale) begeleidingscommissies en expertmeetings en heb veel kennis opgedaan van het thema mensenhandel. Het is deze bagage die ik meeneem naar het CKM om samen met mijn team en in samenwerking en in verbinding met andere organisaties het verschil te maken in de aanpak van mensenhandel.

Shamir Ceuleers - Senior beleidsmedewerker CKM
Als senior beleidsmedewerker maak ik onderdeel uit van het beleidsteam van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel en gezamenlijk zetten wij ons in om stapje bij stapje mensenhandel de wereld uit te helpen. Voorheen heb ik zes jaar als beleidsmedewerker gewerkt in de Tweede Kamer en heb qua onderwijs een achtergrond in internationale betrekkingen en internationaal recht. Bij CKM hoop ik een bijdrage te leveren aan het vergroten van de strategische impact en de politieke lobby zodat de aanpak van mensenhandel stevig op de politieke en maatschappelijke agenda wordt gezet.

Sabine Leermakers - Beleidsmedewerker CKM
Als jurist wil ik me inzetten voor diegenen die zich in een kwetsbare juridische positie bevinden en voor wie het eens temeer belangrijk is dat hun (juridische) belangen worden behartigd. Bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel kan ik die ambitie tot uiting brengen. Er valt nog veel te winnen in het verbeteren van de rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel. Met mijn werk wil ik hieraan bijdragen. Ik hou me met name bezig met Mensenhandelweb, dossieronderzoek en het thema ‘Vluchtelingen en Mensenhandel’.

Ellen - Projectmedewerker WATCH CKM - PR en Communicatie Fier en CKM
Als schrijver en communicatieadviseur van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel ben ik betrokken bij alle publiciteit en communicatie rondom het centrum. Ik schrijf artikelen en blogs, initieer en ontwikkel campagnes en ik zorg ervoor dat het CKM onder de aandacht blijft van de media. Met mijn werk maak ik het probleem mensenhandel zichtbaar en bespreekbaar voor het grote publiek.

Als projectmedewerker van WATCH kan ik nóg concreter in actie: ik ondersteun het landelijk meldpunt waar iedereen met vermoedens van seksuele uitbuiting van minderjarigen zich kan melden. We gaan actief op zoek naar slachtoffers van mensenhandel en jagen de sporen die mensenhandelaren achter laten gericht na. Met maar één doel: seksuele uitbuiting stoppen.
 

Carolien - Projectleider WATCH CKM
Kinderprostitutie hoort niet thuis in Nederland. Toch worden elke dag jonge meiden en jongens slachtoffer van de praktijken van loverboys. Deze pooiers schuwen geen enkel middel en dwingen deze kwetsbare tieners tot prostitutie. Als ex- politie agent weet ik als geen ander hoe groot het probleem in ons land is. Die pooiers verdienen grof geld met hun bizarre en verwerpelijke praktijken. Ook de klanten die gebruik maken van deze gedwongen prostitutie moet een halt worden toe geroepen! Ik maak me als projectleider van Watch Nederland hard dat deze praktijken stoppen. Namens het CKM zorg ik dat er een goed werkend landelijk meldpunt komt waar iedereen, die het vermoeden heeft dat een minderjarige in de prostitutie werkt, terecht kan. Het meldpunt Watch Nederland werkt samen met een actie- en observatie unit en zet ook privédetectives in. Daarnaast delen we onze informatie met de politie zodat een succesvolle vervolging van zowel de mensenhandelaren als de klanten van deze minderjarigen kan worden gerealiseerd.

Alice van der Holt - Marketing, communicatie & fundraising CKM
Mensenhandel. Voordat ik hier kwam werken had ik geen idee van de schaal waarop dit in Nederland voorkomt. Geen weet van wat we daar met zijn allen aan doen. Na anderhalf jaar ben ik nog steeds verbaasd dat dit in een ontwikkeld land als Nederland speelt. Schokken de verhalen en ervaringen van slachtoffers mij nog steeds. Als maatschappelijk betrokken professional, als vrouw en als moeder ga ik graag de strijd aan tegen mensenhandel. Om een vuist te maken tegen mensenhandel is bewustwording nodig, draagvlak en financiële middelen. Ik zorg er samen met mijn collega’s voor dat mensen weten dat het voorkomt, ook in Nederland. Dat we de overheid, organisaties, fondsen, bedrijven en het brede publiek binden op het onderwerp. Want alleen door samen te werken kunnen we de handel in mensen stoppen. Na jaren te hebben gewerkt voor commerciële merken en organisaties heb ik mijn plek gevonden bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel!

Kijk ook op mensenhandelweb.nl