Magazine Mensenhandel

Al eeuwenlang worden mannen, vrouwen en kinderen gedwongen om tegen veel te lage lonen en in mensonterende omstandigheden te werken. Helaas komt dit nog steeds voor. Ook in Nederland. Door middel van een speciaal magazine over mensenhandel vragen diverse Nederlandse organisaties aandacht voor deze problematiek.

Veel mensen denken dat mensenhandel iets is dat in andere werelddelen plaatsvindt. Met dit magazine willen we bewustwording rondom dit onderwerp creëren, laten zien dat mensenhandel dichterbij is dan je denkt. Het doel: slachtoffers van mensenhandel zichtbaar maken en lezers inspireren om een steentje bij te dragen aan de strijd tegen mensenhandel.

Dit magazine neemt lezers mee op reis en laat hen kennismaken met verschillende aspecten van mensenhandel. Feiten en cijfers, persoonlijke verhalen, achtergrondinformatie en interviews geven een goed beeld van de rol die mensenhandel op dit moment in onze maatschappij speelt.

We hopen dat dit magazine jou en anderen inspireert om bij te dragen aan de strijd tegen mensenhandel.

Platform Stop Moderne Slavernij
Het magazine is een product van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Stop the Traffik, CoMensha, Home of Change en International Justice Mission. Genoemde organisaties zijn aangesloten bij het landelijk platform Stop Moderne Slavernij dat ten doel heeft de bewustwording rondom mensenhandel in Nederland te vergroten. Het magazine is tot stand gekomen met steun van Tony's Chocolonely. Het magazine is in papieren versie te bestellen via www.swpbook.com.

Download het online magazine gratis door op de pdf hieronder te klikken.