Kinderhandel

In 2014 zijn er 218 minderjarige mogelijke slachtoffers bij het coördinatiecentrum mensenhandel (CoMensha) aangemeld waarvan het grootste gedeelte uit Nederland zelf komt. De International Labour Organization schat dat er ieder jaar 1,2 miljoen kinderen worden verhandeld. Kinderen kunnen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen bedelen. Ook kunnen kinderen gedwongen worden te werken in de kledingindustrie, hennepplantages  en het komt ook voor dat kinderen, al dan niet door middel van kindhuwelijken, gehouden worden als huisslaven. Onttrokken aan het zicht van de samenleving.

Voor kinderhandel is niet vereist dat de mensenhandelaar dwang heeft gebruikt. Als een kind wordt geworven, vervoerd, overgebracht, opgenomen of gehuisvest met het oogmerk van uitbuiting door een persoon, dan is deze persoon strafbaar. Minderjarigheid van het slachtoffer is in Nederland een strafverzwarende omstandigheid. Dat betekent dat in plaats van 12 jaar, 15 jaar gevangenisstraf opgelegd kan worden. In de praktijk worden zelden zulke hoge straffen opgelegd.

In Nederland is de ‘klant’ die seks heeft met een minderjarige altijd strafbaar. Het maakt daarvoor niet uit of hij wel of niet wist dat het meisje minderjarig was. Dit valt onder art. 248b Wetboek van Strafrecht.

Voor meer informatie over kinderhandel, klik op de Mensenhandelweb button.

Kijk ook op mensenhandelweb.nl