Fier en Terre des Hommes

Terre des Hommes en Fier zijn partners in de realisatie van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en de nieuwe database met alle informatie over mensenhandel, Mensenhandelweb.nl. Dit centrum en de database worden gerealiseerd dankzij financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Terre des Hommes en Fier wisselen kennis en expertise uit zodat daders van kinderhandel sneller gepakt kunnen worden en de slachtoffers betere hulp krijgen. Doel van de samenwerking is bovendien de hulp te optimaliseren.

Fier is hét landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie).

Fier is expertisecentrum op het gebied van:

►  Huiselijk geweld

►  Kindermishandeling

►  Vechtscheidingen / hoog-risico-scheidingen

►  Eergerelateerd geweld, achterlating, huwelijksdwang

►  Mensenhandel / loverboyproblematiek

►  (Vroegkinderlijke) traumatisering

Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld direct hulp krijgt. Waar nodig zorgen wij voor opvang op een veilig adres. Omdat kinderen en jongeren vaak niet de hulp krijgen die noodzakelijk is, zijn zij speerpunt.

Terre des Hommes is een kinderhulporganisatie die uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden stopt, zoals de ergste vormen van kinderarbeid, seksuele kinderuitbuiting en kinderhandel. Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre des Hommes steunt in vier regio’s ruim 250 projecten die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale projectpartners. De projecten sluiten dus nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking.

 

 

Kijk ook op mensenhandelweb.nl