Mensenhandel

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. Dwang kan onder andere bestaan uit dreiging met geweld, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie. Uitbuiting kan gaan om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, uitbuiting voor criminele activiteiten en orgaanhandel. Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht.

In 2014 zijn er 1.561 mogelijke slachtoffers aangemeld bij het coördinatiecentrum mensenhandel (CoMensha). CoMensha registreert ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De meeste mogelijke slachtoffers zijn (jong) volwassen. 39 mogelijke slachtoffers zijn veertien jaar of jonger en 179 mogelijke slachtoffers zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Ongeveer 30 procent van de mogelijke slachtoffers heeft de Nederlandse nationaliteit. Andere top-herkomstlanden zijn Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Polen. Een grote groep komt uit Afrika, uit landen als Nigeria, Guinee, Eritrea en Sierra Leona.

De meeste vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel werden in 2014 uitgebuit in de seksindustrie. Mannen waren vaker slachtoffer van arbeidsuitbuiting, maar ook uitbuiting in de seksindustrie komt voor.

In 2014 heeft Fier 42 mogelijke slachtoffers van buitenlandse mensenhandel en 106 mogelijke slachtoffers van binnenlandse mensenhandel opgevangen. Daarbij heeft Fier 9 kinderen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel opgevangen. Fier heeft 105 mogelijke slachtoffers van buitenlandse mensenhandel ambulant begeleid, 71 vrouwen en 34 mannen. Daarvan was 8% jonger dan 18 jaar, 52% tussen de 18 en 23 jaar en 40% ouder dan 23 jaar.

Mensenhandel moet onderscheiden worden van mensensmokkel. Bij mensensmokkel wordt illegaal een staatsgrens overschreden. Dit geldt als misdrijf tegen de staat. Bij mensenhandel worden mensen voor economisch gewin uitgebuit. Dit geldt als een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid.

Voor meer informatie over mensenhandel, klik op de Mensenhandelweb button.

Kijk ook op mensenhandelweb.nl