Nieuws en artikelen

CKM Debatavond

Geplaatst op 21-02-2017

In het kader van de Themamaand 'West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel in Nederland' organiseert het CKM op dinsdag 28 februari een debatavond in het Humanity House te Den Haag. Deze debatavond is inmiddels helaas volgeboekt, maar het debat zal ook via LIVESTREAM te volgen zijn op onze Facebook-pagina.

Misbruik makend van de vluchtelingenstroom, brengen mensenhandelaren steeds meer West-Afrikaanse meisjes en vrouwen Europa binnen. De verwachting is dat ook in Nederland het aantal West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel en met name seksuele uitbuiting zal toenemen. Daarom is het zaak de aanpak van mensenhandel in Nederland te verbeteren. Hoewel er in voorgaande jaren ook verschillende (mogelijke) West-Afrikaanse slachtoffers werden gesignaleerd, zijn er nauwelijks mensenhandelaren veroordeeld en zijn slachtoffers onvoldoende beschermd. Met het oog op een verwachte toename van slachtoffers van met name seksuele uitbuiting is actie geboden.

Onder leiding van Myrthe Hilkens zal er een vakinhoudelijke discussie over dit onderwerp worden gevoerd door een panel van deskundigen. Daarnaast zijn ook politici uitgenodigd voor een verkiezingsdebat over de aanpak van mensenhandel in het algemeen in Nederland.

Programma

18.30 Inloop
19.00 Aanvang
19.15 Vakinhoudelijk debat
20.05 Pauze
20.20 Verkiezingsdebat
21.10 Afsluiting
21.20 Borrel

Moderator

Myrthe Hilkens was van 2011 tot 2013 Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. In het parlement hield zij zich onder andere bezig met het beleid tegen huiselijk geweld, zedendelicten, discriminatie, mensenhandel en de verslavingsproblematiek. In aanloop naar de komende verkiezingen duikt zij in de wereld van politieke campagnes met haar tv-programma 'What the Hague?!'.

Deskundigen

Corinne Dettmeijer-Vermeulen is sinds 1 oktober 2006 Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In 2009 werd aan haar mandaat het rapporteurschap op het gebied van Kinderpornografie toegevoegd, dat in 2012 werd vervangen en verbreed naar het gehele terrein van Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Warner ten Kate is sinds 2005 de landelijk officier mensenhandel en mensensmokkel bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in Zwolle. Per 1 september 2016 is Warner ten Kate  tevens aangesteld als flexibel inzetbare liaison officier van justitie mensensmokkel. Samen met zijn team en de nationale en internationale ketenpartners probeert hij mensenhandel op een integrale en innovatieve wijze te bestrijden.

Annet Koopsen staat al jaren slachtoffers van mensenhandel bij, zowel bij de strafrechtelijke, als bij de verblijfsrechtelijke procedure, indien het buitenlandse slachtoffers betreft. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) en het Prostitutie- en Gezondheidscentrum (P&G 292) te Amsterdam. Over dit onderwerp geeft zij ook les zowel in binnen- als buitenland.

Politici

Foort van Oosten (VVD)

Madeleine van Toorenburg (CDA)
De bestrijding van mensenhandel vormt voor het CDA een belangrijke prioriteit op het terrein van Justitie. Deze ernstige vorm van criminaliteit tast namelijk de menselijke waardigheid van slachtoffers ernstig aan. In het bijzonder in de prostitutiebranche worden (voornamelijk) vrouwen op een vreselijke manier uitgebuit. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel vraagt hier ook herhaaldelijk aandacht voor de Kamer. Het CDA is om die reden voorstander van strengere regels in de prostitutiebranche, zoals een leeftijdsverhoging naar 21 jaar en de strafbaarstelling van klanten die weet (hadden moeten) hebben van minderjarige óf uitgebuite prostituees. Ook heeft het CDA voorgesteld een pooierverbod in te voeren, zodat ook facilitators van mensenhandel en uitbuiting (niet de uitbaters zelf maar ook loopjongens, loverboys, chauffeurs, schoonmakers etc.) kunnen worden vervolgd.

Monica den Boer (D66)
D66 wil dat de aanpak van mensenhandel wordt geïntensiveerd. Met name de groep West-Afrikaanse vrouwen is moeilijk in beeld te brengen, terwijl deze groep groeiende is gezien de toegenomen vluchtelingenstroom uit de landen uit die regio. Dat komt onder andere door het ontbreken van aangiftes of omdat het meewerken aan een strafproces voor slachtoffers traumatisch kan zijn. Zowel politie, opvangtehuizen en zorginstellingen moeten daarom inzetten op veilige opvang, stimuleren tot aangifte doen en het bieden van zorg voor deze kwetsbare groep. Ook moet het Openbaar Ministerie meer capaciteit krijgen voor het aanpakken van mensenhandel. Nu zijn het nog te vaak de “kleine” jongens die worden opgepakt en bestraft, zoals de ronselaar of koerier. De grote vissen die aan de top van de netwerken bewegen, ontspringen de dans. Hiervoor wil D66 dat internationaal en Europees intensiever samengewerkt wordt om mensenhandel aan te pakken. Mensenhandel gaat immers over de grenzen heen.

Stieneke de Graaf (CU)
Volgens de CristenUnie heeft de legalisering van de prostitutie niet tot minder uitbuiting en mensenhandel geleid, maar faciliteert de legalisering juist mensenhandel. Daarom zet de partij onder andere in op het versterken van de strafrechtelijke aanpak door specialisatie van politieagenten, officieren van justitie en rechters. Op dit moment is er sprake van te weinig veroordelingen en blijven de grote netwerken buiten beeld. Daarnaast is de ChristenUnie voor de invoering van het Zweedse model met een pooierverbod en strafbaarstelling van de klant en niet van de prostituee.

Marith Volp (PvdA) - wegens ziekte helaas afwezig
De PvdA vindt de praktijken van loverboys onacceptabel en vindt dat deze keihard moeten worden aangepakt. De aanpak van deze vorm van mensenhandel moet prioriteit krijgen. De deskundigheid bij politie en justitie en de aangiftebereidheid bij slachtoffers moet worden vergroot om te komen tot succesvolle veroordelingen. Slachtoffers van loverboys worden naast gedwongen prostitutie, vaak ook gedwongen tot het smokkelen van drugs en het aangaan van grote leningen. De PvdA wil de opvang en bescherming van deze slachtoffers verbeteren en gespecialiseerde opvang regelen. Potentiële slachtoffers moeten weerbaar gemaakt worden en de voorlichting moet worden opgeschroefd.

Klikt u voor informatie over het Humanity House HIER

 

Naar overzichtKijk ook op mensenhandelweb.nl