Arbeidsuitbuiting

In 2014 bleek 8% van de vrouwen en 58% van de mannen die als mogelijk slachtoffer aangemeld zijn bij het coördinatiecentrum mensenhandel (CoMensha) uitgebuit te zijn in de arbeidssector. Volgens FairWork is dit slechts een fractie van het totaal aantal slachtoffers van arbeidsuitbuiting. FairWork schatte in 2012 dat er 21.000 slachtoffers van arbeidsuitbuiting in Nederland zijn.

Slachtoffers worden in veel gevallen onder dwang, valse voorwendselen of geweld gedwongen om te werken. Zij moeten vaak werken onder mensonterende omstandigheden, zo worden ze bijvoorbeeld gedwongen om extreem lange dagen te werken, tegen onevenredig laag loon en onder slechte omstandigheden. De slachtoffers worden bijvoorbeeld uitgebuit  door te werken als au-pair, in de bouw, land- en tuinbouw, horeca of de schoonmaak. Het komt voor dat slachtoffers van arbeidsuitbuiting ook seksueel uitgebuit worden. Het zijn met name de arbeidsmigranten die extra kwetsbaar zijn voor arbeidsuitbuiting.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in oktober 2015 een website gelanceerd: www.meldarbeidsuitbuiting.nl. Op deze website worden een aantal kenmerken waaraan een slachtoffer van mensenhandel kan worden herkend omschreven en op welke manieren je vermoedens van uitbuiting kan melden.

Kijk ook op mensenhandelweb.nl